De methode Kids skills

 

Op speelse wijze vaardigheden ontwikkelen bij kinderen. ‘Kids’ Skills’ is een simpele en speelse methode voor kinderen om hun problemen te overwinnen. Deze methode verovert op dit moment stormenderhand de wereld en is inmiddels in 12 talen verschenen.

Uitgangspunt van deze praktisch aanpak is, dat bijna elk probleem kan worden gezien als een vaardigheid die geleerd of nog verbeterd kan worden. Het versterkt de motivatie, het zelfvertrouwen en verbetert de leerprestaties van kinderen aanzienlijk. Kinderen vinden ‘Kids’ Skills’ leuk, omdat de probleemfocus wegvalt en ze positief worden bevestigd!

Het methode ‘Kids’ Skills’ biedt o.a.:

  • hulp voor kinderen tussen circa 4 en 11 jaar* om vaardigheden te leren, problemen op te lossen of ongewenst gedrag te veranderen
  • géén schuld meer bij kinderen of ouders voor de moeilijkheden van het kind
  • een uitnodiging aan ouders en de omgeving van het kind om actief deel te nemen aan het proces van het kind
  • een praktische benadering in 15 stappen voor kinderen en hun begeleiders
  • de mogelijkheid voor het kind zelf expert te worden in wat het doet
  • een breed assortiment aan ondersteunende materialen, zoals o.a. werkboekjes voor kinderen, posters, een cd-rom en een website
  • een kans ons denken over kinderen opnieuw te onderzoeken en met ze samen te werken
  • een eenvoudig te volgen programma dat uitgaat van de overtuiging dat kinderen