De kindercoach driehoek (publicatie Tea Adema)


Wanneer een kind een probleem ervaart kijk je allereerst naar het kind zelf. Het kind ervaart immers een probleem, althans zo wordt het door de ouders meestal aangemeld bij de kindercoach. En omdat een kind in ontwikkeling is van baby tot volwassene, is het logisch te beoordelen of onder andere de leeftijd van het kind in overeenstemming is met het ervaren probleem. Op die manier heb je ook direct de ernst van het probleem in kaart. Immers een monster onder het bed is een normale ontwikkelingsangst voor een kleuter. Voor een 12 jarige kan er dan al een ernstig probleem ontstaan als het de nachtrust ingrijpend beïnvloed.

Het gezin

Naast de factoren die eigen zijn aan het kind, spelen er in een kinderleven altijd factoren uit het gezin mee. Wat zijn de waarden en normen binnen een gezin, wat is de levensstandaard en hoe hebben de verhoudingen binnen een familie invloed op het functioneren van een kind. Als je als kindercoach werkt kan je het kind nooit los zien van zijn ouders, deze krijg je er “gratis en voor niks bij” en zijn de belangrijkste factor voor verandering en verbetering tijdens en na de coaching.

Communicatie

Als er een probleem is waar het kind last van heeft, dan wordt daar op gereageerd. Voordat er hulp ingeschakeld wordt, is er in veel gevallen al heel wat gepasseerd. School heeft meestal al gereageerd, ouders en anderen hebben al van alles geprobeerd en hun mening gegeven op het functioneren van het kind. Regelmatig is er al een patroon ontstaan van een ongewenste actie-reactie cyclus die je ook een vicieuze cirkel zou kunnen noemen.


De kindercoach

De kindercoach werkt dus binnen de driehoek kind, gezin en communicatie. In dit ebook gaat het over dit gebied van de kindercoach. Dat betekent dat de kindercoach zich thuis leert voelen en kennis en ervaring op gaat doen over deze gebieden. De kindercoach herkent waar hij het beste kan insteken om kind en ouders weer een stap op weg te helpen.

De reis van de kindercoach

Zo mooi, het principe van kindercoaching. Steve de Shazer, die samen met Insoo Kim Berg de bedenker is van het oplossingsgericht werken, noemde het de “tap on the shoulder”. Dit is voor mij leidend als ik aan het werk ben als kindercoach. Bert Hellinger voegde daar voor mij aan toe dat je als hulpverlener de laagste in rangorde bent na de grootouders, de ouders en het kind.


Het beeld

Het beeld, wat ik door met name oplossingsgericht werken en systemisch werken heb gekregen van mijn werk als kindercoach en opleider, is dat van medereiziger. Ik sta naast en nét een klein stapje achter mijn cliënt. Daardoor hebben we hetzelfde uitzicht. En omdat ik gast ben in het land van mijn cliënt, mag die mij uitleggen wat er allemaal is te zien, te horen en te beleven. Zo maak ik als het ware een reis door het land van de cliënt en leer ik de gewoontes, de gedachten en meningen kennen van zijn omgeving.


Het prachtige land van mijn cliënt

Omdat het land van mijn cliënt hem bekend is en hij alle hoeken en gaten kent, kan hij mij verrassen. Ik mag verwonderd en verbaasd zijn over de gewoonten en gebruiken. Ik kan doorvragen over de manier hoe de huizen zijn gebouwd, hoe de wegen zijn aangelegd en ik kan zien hoe de natuurlijke begroeiing eruit ziet. Ik kan me verbazen over de vruchtbaarheid of de armoede. Ik kan vragen naar het klimaat
en de afbakening van de landsgrenzen. Door alle informatie die ik ontvang, krijg ik als het ware een inkijkje in een prachtig geïllustreerde atlas met gegevens. Iedere bladzijde die onder mijn aandacht komt, kan ik beschouwen op de waarde voor de cliënt.


De kindercoach op reis

Omdat de cliënt mij heeft uitgenodigd met hem op reis te gaan, gedraag ik me als gast. Ik houd me aan zijn ritme en tempo en vraag soms verwonderd naar de gebruiken die ik niet ken. Daar waar ik merk dat er spanning is of waar de omgeving voor problemen zorgt, ga ik heel voorzichtig en behoedzaam verder. Wanneer het landschap om een grote sprong of ingreep vraagt, zet ik stevig aan en hoop dat ik op die manier iets kan toevoegen aan het welzijn van de gastheer/vrouw.

Bron: blog kindercoach en opvoedcoach Tea Adema, docent kindercoaching