Algemene informatie over de 'Sta Sterk' cursus

 

Waarom de 'STA STERK' cursus?

Ik wil jongens en meisjes leren bewuster stevig te staan. Zowel in mentaal als fysiek opzicht. 
Mentaal; Oplossingsgericht en positief leren denken. 
Fysiek; Bewustzijn versterken van eigen lijf/ mimiek/ energie/ kracht.
In onze maatschappij is het belangrijk om naast sociaal, betrokken en inlevend ook assertief te kunnen zijn.
Tijdig grenzen leren herkennen bij jezelf en/of de ander, tijdig je eigen grenzen leren aangeven, je kunnen afwenden/afsluiten van negatieve invloeden, je kunnen verdedigen tegen vervelende situaties (drukte, geweld of agressie). 

 

touwtjetrekkenDEF.jpg

 

In onze maatschappij is het belangrijk om naast sociaal, betrokken en inlevend ook assertief te kunnen zijn. Tijdig grenzen leren herkennen bij jezelf en/of de ander, tijdig je eigen grenzen leren aangeven, je kunnen afwenden/afsluiten van negatieve invloeden, je kunnen verdedigen tegen vervelende situaties (drukte, geweld of agressie). Het is een hele kunst, leren om te gaan met verschillende uitdagingen. Bewust te worden van problemen op je eigen weg en allerlei keuzes die jij hierin kunt maken. 

Je kunt niet in elke situatie hetzelfde reageren. Blijf ik staan? Loop ik weg? Hou ik mijn mond? Zeg ik iets? Mag ik me verdedigen? Duw ik terug? Welke oplossing past het best? En hoe blijf ik daarnaast ook nog mijn unieke zelf daarin!

We gaan in deze 10 bijeenkomsten oefenen op allerlei manieren. Met verschillende opdrachten, spelletjes, bewustzijns oefeningen, ontspanningsoefeningen, rollenspelen, kringgesprekken, tekenen etc. Kortom: Je wordt een stukje bewuster, sterker en handiger. Je krijgt meer controle over je lijf, je emoties en je gedachten. Werkt aan zelfbewustzijn en zelfvertrouwen. En je kijkt ook serieus naar jezelf in contact met de ander; “Wat kan ik anders doen en wat mag ik (vooral soms ook) bij de ander laten!”

Ik vind het belangrijk, dat kinderen al vroeg leren om hun eigen kwaliteiten/ pluspunten en krachten in te zetten. Hoe maak ik verbinding met de ander? Hoe houd ik goed contact met anderen en blijf ik daarnaast ook dichtbij wie ik zelf ben. (wil zijn.) Wat maakt jou, jou. Wat maakt jou bijzonder en uniek?

 

Doelgroep

• Jongens en meisjes tussen 9 en 11 jaar.
• (Faal)angstige/subassertieve/vermijdende kinderen.
• Boze/verdrietige/opstandige kinderen.
• Kinderen die moeilijk in contact blijven met anderen en/of zichzelf.
• Hooggevoelige kinderen.

 

Contra indicatie

Kinderen met diagnoses waarbij een beschermde groep met gelijkgestemden de voorkeur heeft.
Aandachtsgebieden bij de 'STA STERK' CURSUS

* Weerbare lichaamstaal (Je eigen ruimte leren innemen, herkennen en behouden)

* Assertiviteit (Opkomen voor jezelf en rekening houden met de ander)

* Coping (Leren hoe anderen reageren en welk gedrag bij jezelf past)

* Informatieverwerking (Inschatten van sociale situaties)

* Sociale Vaardigheden (Praatje beginnen, kennismaken, vrienden maken, meedoen, conflicten oplossen etc.)

* Positieve bekrachtiging (Aansluiten bij je kwaliteiten en krachten)

* Positief leren denken (Oplossingsgericht, G-Schema) 

 

Naast (school)maatschappelijk werker (Windesheim Zwolle) ben ik kindercoach (BGL&Partners) en faalangst-adhd trainer (*Beeld en brein). Ik maak in deze training gebruik van mijn kennis, ervaring en deskundigheid opgedaan in deze opleidingen en specifieke trainingen. *Gevalideerd door register leraar.nl

 

Aanmelding en procedure

U kunt uw zoon of dochter aanmelden via info@sterkkindercoaching.nl
Ook mag u op woensdag of vrijdag contact met mij opnemen op (06) 40 97 81 47.
Als ik vóór 14 december 6 geschikte deelnemende kinderen heb, kan de groep starten in januari 2018. Data en tijdstippen worden dan ook bekend.
De kosten voor de training zijn voor 10 bijeenkomsten 225,-euro. (excl.BTW).