CJG Centrum Jeugd en Gezin

Op initiatief van de overheid richt elke gemeente een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in. Ook in Zwolle. De gemeente en een aantal instellingen zijn partners in het CJG; het CJG vormt één loket naar de instellingen, die zich bezig houden met opvoeden en opgroeien. Binnen het CJG werken deze organisaties samen. Zodat niemand meer van het kastje naar de muur wordt gestuurd of tussen wal en schip belandt.

http://www.cjgzwolle.nl

 

Stichting opvoeden / CJG- informatiebank

Het geven van informatie en advies aan ouders en opvoeders is één van de functies van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). De meeste CJG’s plaatsen hun informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid op hun online CJG. Maar waar haalt het CJG die informatie vandaan? En is die informatie dan wel betrouwbaar en in lijn met adviezen van de landelijke kennis- en thema-instituten?


http://stichtingopvoeden.nl/

Voor de jeugd

Voordejeugd.nl is van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Veiligheid en Justitie (VenJ) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Bedoeld voor iedereen die professioneel is betrokken bij de uitvoering van de stelselwijziging jeugd.


http://www.voordejeugd.nl/


Algemene Beroepsvereniging voor Counselling

De ABvC staat voor het uitdragen van een efficiënte en effectieve vorm van psychosociale hulpverlening met een kwaliteitskeurmerk.

http://www.abvc.nl/

 

Het Gebouw in Kampen

Ideaal voor startende ondernemers, zzp’ers/freelancers en flexwerkers. Vierkante meters of dagdelen. Waar mensen elkaar ontmoeten ontstaan nieuwe ideeën. Flexibel gebruik van ruimte. Het Gebouw vraagt er om bewoond te worden door ondernemende mensen. Ook dat biedt kansen voor integratie (samenwerken) en re-integratie. Dat gaat niet over sociale zekerheid, maar over het pakken van kansen in een lastige tijd. Sterk kindercoaching huurt hier haar coachingsruimte. Adres: Neringstraat 1 8263 BG Kampen.

http://www.hetgebouwinkampen.nl