De kindercoach driehoek 

Kind, gezin, omgeving. Een kind staat nooit alleen en op zichzelf. Ook de leerwens staat nooit geïsoleerd/op zichzelf. Een kind kan een probleem ervaren, het voelt zich bijvoorbeeld snel onzeker en denkt negatief over zichzelf. Dat  kan als uitgangspunt voor de coaching dienen. Maar de persoonlijke leerwens staat t.a.t. in verbinding met het grotere geheel.

Invloeden vanuit het gezin van herkomst of invloeden vanuit de omgeving worden belicht en op zwaarte ingeschat. Zodat er realistisch gekeken kan worden wat binnen en/of buiten de invloed sfeer van het kind ligt. Welke domeinen en steunende factoren meer verbonden mogen worden met elkaar en wat bij het kind meer in de kracht kan/mag komen. 

 

 

Het gezin

Naast de factoren die eigen zijn aan het kind, spelen er in een kinderleven altijd factoren uit het gezin mee. Wat zijn de waarden en normen binnen een gezin, wat is de levensstandaard en hoe hebben de verhoudingen binnen een familie invloed op het functioneren van een kind. Als je als kindercoach werkt kan je het kind nooit los zien van zijn ouders, deze krijg je er “gratis en voor niks bij” en zijn de belangrijkste factor voor verandering en verbetering tijdens en na de coaching.

Communicatie

Als er een probleem is waar het kind last van heeft, dan wordt daar op gereageerd. Voordat er hulp ingeschakeld wordt, is er in veel gevallen al heel wat gepasseerd. School heeft meestal al gereageerd, ouders en anderen hebben al van alles geprobeerd en hun mening gegeven op het functioneren van het kind. Regelmatig is er al een patroon ontstaan van een ongewenste actie-reactie cyclus die je ook een vicieuze cirkel zou kunnen noemen.


De kindercoach

De kindercoach werkt dus binnen de driehoek kind, gezin en omgeving. Dat betekent dat de kindercoach zich thuis leert voelen en kennis en ervaring op gaat doen over deze gebieden. De kindercoach herkent waar hij het beste kan insteken om kind en ouders weer een stap op weg te helpen.

 Leerwens centraal stellen

De leerwens van het kind staat centraal tijdens het coachingstraject. In goede verbinding met  de leerwens die ouders voor het kind hebben. Samen op, vanuit contact en verbinding met ouders/verzorgers staat het kind sterker in de beweging naar positieve verandering.

Vanuit de positief geformuleerde leerwens verkennen we altijd samen de;

* Huidige situatie

* Gewenste situatie

* Belemmeringen 

* Hulpbronnen

Sociale media

 

Contact

  • Telefonisch op 06-13132625