SUPPORT als positieve opvoedingstip


Opvoeden van kinderen is een hele uitdaging en soms ook wel een opgave. Je komt als opvoeder dikwijls voor momenten te staan waarbij je je afvraagt; wat kan ik nu het beste doen of zeggen? Soms kom je zelfs voor momenten te staan, dat je het even niet meer weet. Hoe blijf ik positief en rustig, maar gaat mijn kind wel naar me luisteren?! Opvoedingsonzekerheid ervaart iedere ouder in meer of mindere mate. Opvoeden is een uitdaging en kan niemand perfect doen. Wel kun je de uitgangspunten van  positief opvoeden nastreven.


Sterk kindercoaching visuals

Positief opvoeden met de nodige grenzen

Als ouder stel je grenzen omdat je ze in eerste instantie veilig wilt opvoeden en bewaren voor gevaar.
Ook stel je als ouder grenzen om je kind normen en waarden mee te geven. Een normbesef bij te brengen;
wat is goed en wat is niet goed. Daarnaast wil je als ouder dat je kind rekening leert houden met anderen.
Opgroeit tot een respectvol en liefdevol mens. Kinderen hebben van nature de neiging om grenzen
op te zoeken. Hoe ver kan ik gaan? Hierdoor ontwikkelen ze en leren ze ook! Door grenzen aan het gedrag
te stellen, is het voor het kind duidelijk welke regels er bij je thuis horen. Zo leert en weet het kind wat hij
van je kan verwachten. Grenzen geven dus duidelijkheid en daarmee het gevoel van veiligheid.

Grenzen stellen hoe doe je dat?

Het is van belang om van tevoren met je partner te overleggen welke grenzen je stelt, zodat je voor je kind dezelfde regels hanteert. Als je alleen voor de opvoeding staat, kun je je netwerk raadplegen.

Geef in eerste instantie aan wat je kind wel mag!

Grenzen stellen doe je niet alleen door te zeggen wat je kind niet mag, maar juist ook door te zeggen wat het wel mag. Door duidelijk aan te geven wat het kind mag, kun je voorkomen dat je de strijd met je kind moet aangaan. Nee zeggen en verbieden. Nee zeggen zonder uitleg maakt voor een kind te weinig duidelijk. Daarom is het belangrijk dat je het gedrag benoemt wat je niet accepteert en waarom niet. Zorg ervoor dat als je iets zegt, je kind je goed kan horen. En zorg dat de inhoud van wat je zegt in overeenstemming is met je lichaamstaal/houding. Blijf rustig en consequent; denk van tevoren na welke grenzen je stelt. Stel geen regels op die je niet waar kunt maken. Beperk waarschuwen. Niet gaan discussiëren bij jonge kinderen. Nee is nee en ja is ja.

Negeren

Vertel altijd eerst waarom je het ongewenste gedrag van je kind geen aandacht geeft. Vervolgens negeer je dit vervelende gedrag, door niet meer te luisteren of weg te lopen. Soms kun je nog een keer zeggen: ”Je hebt me gehoord”. Daarna ga je verder met je eigen activiteit en negeer je het negatieve gedrag.

Apart zetten

Wanneer het vervelende gedrag niet meer te negeren valt, kun je je kind even apart zetten. Zet je kind op een niet zo gezellige plaats, maar niet langer dan 5 minuten. (traptrede of strafstoeltje). Vertel waarom je dit doet en ga verder niet in discussie. Haal er geen eerdere/andere dingen bij. Wees kort en duidelijk zonder stem verheffen.

Straffen en belonen

De bedoeling van straffen is dat je je kind duidelijk maakt dat het een regel heeft overtreden. De straf moet zo snel mogelijk volgen na het moment van overtreden. Probeer een straf te verzinnen die iets te maken heeft met het ongewenste gedrag.

Overdrijf niet met straffen en vergeet niet om je kind een complimentje te geven als het zich goed gedraagt en zich goed aan de regels houdt en dus geen grenzen overschrijdt. Mogelijke straf; Tijdelijke time-out, met duidelijke begrenzing. Ik zet je nu op deze traptree. Ik haal je op als je weer naar me kunt luisteren/rustig bent. Ik kom over…. minuten weer terug om te kijken of je weer kunt luisteren/rustig zijn. ( max 5 minuten/1 minuut per jaar van het kind)

Regels opstellen

Stel gezamenlijk met je kind regels op, zo vergroot je de betrokkenheid van het kind bij de regels in huis en slaagkans van naleven. Zet voor kinderen vanaf ongeveer 8 jaar regels op papier. Dit biedt houvast. Voor jonge kinderen kunnen plaatjes regels uitbeelden.

Waar staat de term SUPPORT voor?

Allereerst geef ik hieronder aan waar de letters van het woord support voor staan. Dit woord kan je heel snel herinneren aan de uitgangspunten van positief opvoeden.

S. Succes 

Laat je kind zien hoe het succes kan hebben. Wees zelf een positief voorbeeld in gedrag en hoe je bepaalde situaties op een gewenste manier kan benaderen. Met rust en een luisterende houding.

U. Uitgangspunt in de opvoeding

Neem als uitgangspunt, dat je kind je hulp en begeleiding nodig heeft. Zoek samen naar oplossingen en veroordeel het kind niet.

P. Positieve Prikkel

Prikkel je kind het te proberen. Geef ze een positieve prikkel. Herinner ze eraan hun nieuwe vaardigheid toe te passen. Moedig ze aan.

P. Praten met je kind

Praat over wat je kind doet, toon belangstelling voor hetgeen het onderneemt, doet, ervaart. Let op aansluiten bij het kind, laat het praten geen kruisverhoor worden of een schijnvertoning. Een kind merkt wanneer je echt luistert en aandachtig bent.

O. Observeer je kind

Kijken, zien wat er gebeurt bij je kind.

R. Rust in je benadering

Kies te allen tijde voor een rustige en geduldige benadering. Neem voor je eigen gezondheid en gemoed ook voldoende rust.

T. Toon je positiviteit

Toon je tevredenheid en prijs de inspanningen van je kind om het goed te doen. Ik merk aan je, dat je je best hebt gedaan en dat vind ik heel fijn.Geef complimentjes in woord en gebaar. Of alternatieven als het anders kan/moet.

 

 

Sociale media

 

Contact

  • Telefonisch op 06-13132625