Hoe verloopt een coachingstraject

 

Aanmelden

Veelal start de ouder/opvoeder met een telefonische aanmelding. Op de woensdagochtend ben ik telefonisch bereikbaar voor aanmeldingen en vragen. Via de e-mail info@sterkkindercoaching.nl kunt u altijd een vraag voorleggen.

Het intakegesprek

Na de aanmelding volgt een afspraak voor het intakegesprek. Dit kan bij u thuis, bij mij of op verzoek soms ook op school plaatsvinden. In dit gesprek krijgen we samen het probleem helder. Veelal is dit met de ouders alleen, soms is een kind er al bij. Dan is het belangrijk om in positief geformuleerde doelen met elkaar te praten! Zodat het kind vertrouwen krijgt en gemotiveerd raakt voor het coachingstraject.

Het coachingstraject

Na het intakegesprek maak ik een plan van aanpak. Ik vind het belangrijk dat het kind tijdens de coaching een actieve rol heeft bij het vinden van een oplossing. Ik stimuleer hem/ haar om actief mee te denken en zelf oplossingen aan te dragen. Mijn plan is altijd praktisch, toekomst- en oplossingsgericht. Als u als ouders zich hierin kunt vinden, ga ik met uw kind aan de slag.

Evaluaties

Er is altijd een tussenevaluatie en een eindevaluatie. U als ouder speelt een belangrijke rol in het totale traject. We informeren elkaar hoe het met uw kind gaat en stellen elkaar vragen. Aan het einde evalueren we hoe het traject is verlopen. Een traject duurt veelal vijf tot maximaal tien sessies. Meestal is dan het gewenste resultaat bereikt.

  Sterk kindercoaching visuals

Sociale media

 

Contact

  • Telefonisch op 06-13132625